گروه خبري : مطالب جدید
تاريخ انتشار : 1396/04/17 - 23:00
كد :104

انگشت سفید

انگشتان سفید(Vibration induced white finger)  یا سندرم ارتعاش دست و بازو (Hand arm vibration syndrome)

علت  مهم این سندرم ارتعاش است که از نظر طب کار اهمیت زیادی دارد. در برخی از مشاغل به علت استفاده از ابزارهای خاص مواجهه با ارتعاش زیاد است. اعصاب، عروق، بافت همبند، استخوانها و مفاصل در این سندرم آسیب میبینند.

از سایر عللی که  میتوانند علائم مشابه ایجاد کنند ضربه، سرمازدگی، بیماریهای عروقی، بافت همبند، بیماریهای عصبی و عوارض دارویی است.

نوک انگشتان سفید میشود و کم کم به سمت قاعده انگشتان پیشرفت میکند. علائم در موارد خفیف در زمستان اتفاق می افتد. با پیشرفت بیماری علائم در تابستان هم دیده میشود. شست دیرتر از بقیه انگشتان گرفتار میشود. انگشتان سفید در سرما بی‌ ‌حس میشوند. در موارد شدید کارامدی انگشتان از دست میرود. حرکات محدود میشود. نوک انگشتان سیاه و تخریب میشود.

مهمترین پیشگیری عدم مواجهه با ارتعاش طولانی مدت است. سایر پیشگیریها شامل دستکشهای ضد ارتعاش، عدم مصرف دخانیات و گرم نگه داشتن دستها میباشد. نقش آموزش در پیشگیری غیرقابل انکار است. زمان مجاز مواجهه با دستگاههای مولد ارتعاش بسته به نوع دستگاه متفاوت است. مهمترین درمان پرهیز از مواجهه بیشتر است. از مصرف داروهای مولد به خصوص داروهای تنگ کننده عروق باید اجتناب کرد. ماساژ و تکان دادن دستها میتوانند به کاهش علائم کمک کنند. در موارد سرکش داروهای خاص، بیوفیدبک و حتی جراحی میتواند مفید باشد.

برچسب ها : طب كار چيست؟ ، کبد چرب